Ajax Control Toolkit

La veritat és que no m’he pogut estar de provar tots els controls de la toolkit d’ajax, i he vist que... alguns fan funcions simples de javascript com el confirmButton, altres generen aspectes d’estil propis del css3 (roundedCorners, dropShadow); trobem també símils de nous elements de l’html5 (sleader, textBoxWatermark)

En un altre nivell trobem d’altres objectes de la llibreria que combinen amb un simple drag&drop un munt de línies de codi de jQuery i CSS com podrien ser slideShow, dropDown, ToggleButton, updatePanelAnimation, collapsiblePanel, dragPanel...

Així també tenim els complexos com twitter o HTMLEditorExtender que de ben segur s’assimilen a mòduls propis de gestors de contingut com Joomla o Wordpress. Objectes amb una complexitat molt més elaborada a nivell de programació .

He de confessar que m’han agradat molts dels “tools” per la seva facilitat d’us però vull remarcar els següents:

Finalment, els dos que he triat per desenvolupar amb un exemple, ens serveixen per validar formularis o restringir l’entrada de dades:

FilteredTextBox

ValidatorCallout


Atentament : David Otero Verdaguer.