Nous Atributs

Asyn, required, valid, invalid, placeholder, pattern, wrap; entre d’altres són alguns dels nous atributs establerts per el nou HTML5. La idea, ajudar en allò que sempre fèiem d’alguna manera i sense ordre.

Un exemple clar era definir una classe per els elements que dins un formulari havien de ser obligatoris. Ara ja tenim l’atribut required. O placeholder per posar dins un camp d’input un text previ explicatiu del camp...

M’agradaria destacar l’atribut pattern que amb l’afegit d’expressions regulars ens ajuda a definir com ha de ser l’entrada de dades que espera l’input en qüestió.

Exemple de place holder

Exemple de mail amb validació per pattern