Nous elements

En la nova Internet les pàgines web depenem tot sovint d’elements multimèdia: vídeos, música, elements en 3D. En l’HTML5 s’ha donat suport natiu per aquest elements i millorat les API que en depenen. Així com a exemple l’element <vídeo>. Aquest ja no depèn de cap “plugin” extern, com flash, per poder visualitzar el contingut.

Apareixen nous elements com poden ser progress que informa de l’estat percentual d’un procés, meter que visualitza gràficament un valor entre un atribut de màxim i mínim, mark per marcar amb importància part d’un contingut...

D’altra banda s’han millorat l’us de canvas amb primitives com path que permet trajectòries múltiples, dibuix d’el•lipses i altres conceptes dels que no us parlo gaire per no posar el peu a la galleda ;)

Exemple de l'element vídeo