Nous camps per formularis

Si una cosa és important en una web avui en dia fora del seu contingut multimèdia és la utilització de formularis per interactuar amb l’usuari final. En aquest aspecte HTML5 crea nous elements que ens permeten etiquetar adequadament i com veurem en el punt següent gracies a l’atribut path fer una validació prèvia.

Cal destacar d’entre altres search per fer cerques, email com a input per les adreces de correu electrònic, url per adreces web, tel en la utilització de números de telèfon, number per a dígits , range, color, date, time, o un molt funcional datalist per crear llistes d’autocompletats.

Exemple de number

Exemple de range

Exemple de color

Exemple de date

Exemple de datalist