CONCLUSIÓ

Així doncs podríem dir que l’entorn de Webforms és molt apropiat per començar i desenvolupar ràpidament aplicacions on el rendiment no sigui un punt important. Podríem recomanar Webforms per aplicacions de baix nivell o entorns d’escriptori i grups de treball minoritaris.

D’altra banda si el rendiment és important, així com es preveu l’escalabilitat del programari, és millor utilitzar el model MVC. Dedicar una mica més de temps en l’elaboració del programari, fet que suposo seguir el model MVC, finalment ens donarà un millor control de tots els components i una major eficiència dels recursos.

Recursos:

www.asp.net/mvc

MVC a Wikipedia

Simple Tutorial MVC