Definició de l'ID, color vermell, valor 0100
Definició de class, color verd, valor 0010

Definició de paràgraf, color blau, valor 0001

Paràgraf amb id hauria de ser blau però per especificitat és vermell posat que 0100 és més gran que 0001

Paràgraf amb class, hauria de ser blau però per especificitat és verd, posat que 0010 és més gran que 0001

Paràgraf amb id hauria de ser blau per la definició de <p>, per especificitat passa a vermell ja que em definit un ID... però de nou per especificitat passa a negre posat que 1000 (he definit style a la línia) és més gran que 0100.