Ara introduïm un blockquote

Aquest és el primer <q> del blockquote on s'aplica el selector fill

Aquest és el segón <q> del blockquote on NO s'aplica el selector fill ja en jerarquia no és fill directe està dins un <p>

Aquest és el tercer <q> del blockquote on es torna a aplicar l'estil ja que en jerarquia és fill directe del blockquote