Planificació espai web

planificacio

index.html: Serà la pàgina de benvinguda en la que hi tindrem l'enllaç al nostre facebook, els missatges del twitter oficial així com un comptador dels relats enviats i els "m'agrada" de les diferents xarxes socials que hi col·laboren. També hi posarem les darreres noticies

llista-relats.html: En aquesta secció podrem triar l'ordre dels relats per autor així com per llistat alfabètic a mesura que es vagin reben aquests, també si l'usuari l'ha fet arribar hi haurà informació sobre l'autor i l'enllaç a la seva xarxa social

10-relats.html: Un cop el jurat hagi fet la tria es penjaran els 10 relats seleccionats i es podrà votar els relats amb el botó integrat de m'agrada de les diferents xarxes

alta-jurat.html: En aquesta secció es podran donar d'alta les persones que vulguin fer de jurat. El formulari d'alta tindrà totes les dades que puguem necessitar per aquests. Nom, cognom, alies, xarxa social, mail, DNI, telèfon, adreça... Des de aquesta secció es podrà llistar i conèixer el nombre de jurats donats d'alta

bases-concurs.html: En aquest secció hi trobarem les bases del concurs així com l'accés al formulari per poder enviar el nostre relat. Aquest formulari demanarà el nom, el mail, si formes part d'una xarxa i el relat adjunt

contacta.html: Formulari per poder contactar amb els responsables del concurs

link extern a l'ajuntament