WEB FORMS

HTTP és StateLess, el que vol dir que el servidor no guarda les dades del client que ha generat la petició (fora de tècniques amb sessions, cookies o entorns AJAX). ASP tradicional necessita POST i GET per passar dades al servidor. Webforms soluciona aquest fet, és el que s’anomena StateFull, ja que enregistra les dades de cada element/sessió i aquestes no es perden en les interaccions client/servidor. Webforms és la solució drag&drop de microsoft per lluitar contra entorns com RUBY o PHP.

Tot això suposa el següent:

Positiu:

Negatiu:


MVC

Podríem dir que és una manera de remodelar la programació de visual developer; es dona més control al programador, es relaxen les peticions al servidor, el cicle de vida de la pàgina s’escurça (novetats en la versió 5)... però d’altra banda s’exigeix un major ordre i coneixement al programador.

Positiu:

Negatiu: